Arbodiensten in Nederland: het ondersteunen van werknemers en werkgevers

arbodienst

Heb je een werknemer in loondienst met een 0-urencontract, dan heb je als werkgever alsnog de verplichting om een basiscontract af te sluiten met de arbodienst. Het is namelijk zo dat iedere werkgever in Nederland, volgens de arbodienst, passende zorg moet aanbieden aan werknemers. Zo moeten werkgevers werknemers goed inlichten over arbeidsrisico’s en zieke werknemers begeleiden.

 

Wat doet een arbodienst precies?

Een arbodienst biedt ondersteuning aan werknemers en werkgevers bij het verzuimbeleid en bij het arbeidsomstandighedenbeleid. De meeste bedrijven zetten een arbodienst in voor het verzuim van zieke medewerkers. Is een medewerker ziek, dan geeft de Wet verbetering poortwachter aan dat het verplicht is om een bedrijfsarts in te zetten. De bedrijfsarts is een kerndeskundige van de arbodienst. Andere kerndeskundigen van de arbodienst zijn de arbeids- en organisatiedeskundige, de veiligheidsdeskundige en de arbeidshygiënist. Een bedrijfsarts beoordeelt of een medewerker arbeidsongeschikt is. Er wordt daarbij gekeken naar de gewone werkzaamheden en er wordt gekeken of er vervangend werk kan worden gedaan.

 

Welke persoon beoordeelt of een medewerker ziek is?

Een werkgever mag en kan niet zelf beoordelen of een medewerker ziek is. Ten eerste is een werkgever geen arts en ten tweede stellen de privacyregels voor dat alleen een bedrijfsarts mag beoordelen of een werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is. Een arbodienst is samen met de werknemer en de werkgever verantwoordelijk dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan gaan. Een arbodienst is er niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Als werknemers thuiszitten is dat voor niemand leuk en het kost ontzettend veel geld. Vandaar dat iedereen er gebaat bij is dat een zieke werknemer snel herstelt.

 

Is een arbodienst inschakelen verplicht?

Een arbodienst inschakelen is al sinds jaar en dag verplicht. Sinds het jaar 2017 is het in Nederland verplicht dat iedere werkgever minimaal een basiscontract afsluit bij een arbodienst. In dit basiscontract staat door welke taken je je als werkgever laat ondersteunen bij een bedrijfsarts of arbodienstverlener. Dit basiscontract wordt samen opgesteld. De personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het contract. De arbodienst ondersteunt bij het voorkomen van verzuim. Maar ook bij aanstellingskeuringen, opstellen en uitvoeren van Risico inventarisatie en evaluatie en periodiek arbeidsgezondheidsdeskundige onderzoeken.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *